Att ta hjälp av en PR-konsult kan vara en god idé för den som är osäker på hur man ska marknadsföra företaget, och hantera intern eller extern kommunikation. PR-konsulter finns inom många olika områden och har ofta utbildningar i bagaget som rör marknadsföring eller reklam.

 

pexels-photo-38940Att nyföretagare känner osäkerhet gällande ekonomin är något vi tidigare har nämnt. Dock finns även andra saker man kan vara osäker på när man startar ett företag. Ett exempel är hur man ska marknadsföra sig, och det kan då vara relevant att ta hjälp av en PR- eller kommunikationskonsult. En PR-konsult, eller en person som jobbar inom public relations, jobbar med kommunikation som har målet att stärka någons varumärke och image. Arbetet som utförs kan handla om kommunikation till allmänheten och media, reklam och marknadsföring. Mer specifika arbetsuppgifter kan vara att få hjälp med kundkontakter, sociala medier, omvärldsbevakning, skrivet material som pressreleaser och nyhetsartiklar samt presentationer och konferenser. PR-konsulter arbetar. PR-konsulter kan jobba från allt från en PR-, media- eller reklambyrå till företag, organisationer och myndigheter. Det finns ett antal olika inriktningar inom PR, och konsulter är ofta specialister inom avgränsade områden som exempelvis politik, affärsvärlden, internkommunikation eller marknad.

 

Utbildning för PR-konsulter

För den som vill bli PR-konsult finns en uppsjö av utbildningar. Universitet och högskolor erbjuder ofta färdiga kandidat- och masterprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap, PR och reklam, marknadsföring eller strategisk kommunikation. För den som istället vill läsa på en yrkeshögskola och få en mer praktisk utbildning finns både program och separata kurser som är berättigade till studiemedel, men även privata skolor man kan gå mot en avgift. Dessa kan vara exempelvis Mittuniversitetet, Jensens, Berghs och IHM, som alla är välkända inom branschen. Att bli PR-konsult är också något man kan lära sig genom praktik, genom att exempelvis ha jobbat som journalist, politiker eller själv haft eget företag.