Vi är många som frågar oss hur vi kan jobba aktivt för en mer jämställd och rättvis arbetsplats. Ofta sker könsdiskrimineringen på sätt som vi själva inte märker, eller som kan framstå som oskyldiga. Det gäller att vara uppmärksam på hur vi och våra kollegor, utan att tänka på det, gör skillnad mellan män och kvinnor. Och att våga motsätta sig alla former av särbehandling.

Här är några tips för hur du kan göra din arbetsplats mer jämställd:

Lönekartläggning. Det finns fortfarande, inom många branscher, ett lönegap mellan kvinnor och män som gör samma jobb. Lönekartläggning ger det enklare att bilda sig en överblicksbild av vilken ersättning de anställda får i relation till arbetsuppgifter och erfarenhet. Lönekartläggningsverktyg kan du, till exempel, hitta hos PIHR.

Bredda gruppen av anställda. Om ett företag erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, till en bred kundkrets, så borde detta reflekteras bland de anställda. Desto större mångfald runt styrelse- och planeringsbordet desto bättre – en för homogen grupp kan nämligen inte närma sig ett problem med mer än en infallsvinkel. Era olikheter är en tillgång, ur ett strategiskt perspektiv. När det är dags för nyanställning är det också rekomenderbart att intervjuerna sköts av en blandad grupp – för att förhindra favorisering.

Rättvis arbetsfördelning. Idag finns det stora olikheter mellan vilka arbetsuppgifter för män och kvinnor. Generellt kan vi se hur män förväntas acceptera yrken där det existerar hot om våld och allvarliga arbetsplatsolyckor – och bland de 37 som under år 2016 dog till följd av en olycka i arbetet var 33 män. Samtidigt ser vi hur kvinnor i högre grad har yrken som ger dem olika former av arbetsrelaterade stressjukdomar.

Jämställdhet – bra för affärerna

Fördelarna med en jämställd arbetsplats är många – både för män och kvinnor. Till exempel visar undersökningar att det främjar hälsan, samt upplevelsen av arbetsplatsen som givande och rättvis. Dessutom finns det de som hävdar att man i framtiden kommer se jämställdhet som faktor för konkurrenskraft – och att företag som kan skylta med hög jämställdhet kan vänta sig att fler söker jobb där.

Om du vill läsa mer om ojämställdhet på svenska arbetsplatser kan du göra det på Arbetsmiljöverkets hemsida.