Den digitala världen förändras snabbt, och det som för bara ett decennium sedan betraktades som extrem hi-tech är vardagsmat idag. Några som verkligen märker av detta är IT-konsulterna.

Att arbeta som IT-konsult idag är helt annorlunda än det var på 90-talet. Man kan också vara helt säker på att nya kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden. För 20 år sedan var det kunskaper i Windows NT, Lotus Notes VB och C++ som företagen ville ha när de köpte in konsulttjänster inom IT. Många stora företag hade också sina egna mainframedatorer, som körde programspråket COBOL och användes för bl.a. personaladministration. Vid denna tid var kunskapen om vad man kunde använda internet till låg, och digitaliseringen begränsades också av den låga bandbredden. De flesta av det fåtal som hade tillgång till internet surfade via modem.

När internet slog igenom

IT-konsult i arbeteIntresset för internet, och tron på dess möjligheter, ökade dock snabbt. För snabbt, skulle många nog säga. Vid millennieskiftet kom den stora IT-kraschen, då flera bolag som dessförinnan hade haussats upp av investerarna gick omkull. Mest känt av dessa bolag är Boo.com, som sålde kläder online. Men Boo var långt ifrån ensamma om att gå i konkurs. Det gick dock inte att stoppa utvecklingen, även om kraschen gjorde att det tog längre tid innan den fick fart igen.

IT är idag en internationell affär, och många konsulttjänster har outsourcats. Det första land som konsulterna upptäckte var Indien, men idag är det inte ovanligt att anlita konsulter och utvecklare i länder som Ukraina eller Vitryssland. Den här utvecklingen kommer troligen att fortsätta, varför det blir viktigt för konsultbolag att fundera över vilka uppgifter som kan skötas på distans, och för vilka det är nödvändigt att konsulten är fysiskt närvarande.

Överlag har IT-kompetensen ökat, vilket gör att företagen ställer helt andra krav idag än för 20 år sedan. Det tvingar företagen att arbeta hårdare, för att leva upp till kundens krav.