En trend inom företagen är att skicka både anställda och konsulter på olika konferenser, men sällan är dessa konferenser av reellt värde för dem som uppmanas att gå – därför kan det vara bra att själv hålla i konferenserna för sina anställda och göra dessa intressanta för dem som går.

konferensrum seminarieAtt boka en konferens för sina anställda och konferenser ger långt mer värde än att skicka iväg dem på externa konferenser med extern anordnare då detta sällan är av värde för deltagarna som skickas dit. Dessutom är det lätt hänt att deltagare av misstag, eller med flit, bryter mot reglerna som finns rörande hur företagen får debitera företaget inom ramarna för vad som ingår i en konferens. Ett exempel på det är när anställda hos Transportstyrelsen var på konferens och en nota skickades till arbetsgivaren på både alkohol och massage, vilket man kan läsa mer om här. För att undvika sådant kan det vara bra att istället boka konferens för sina medarbetare på www.konferenspoolen.se och redan i bokningen bestämma vad som ska ingå – på så vis säkerställer man att konferensen kommer gå rätt till rent juridiskt. Nästa steg är sedan att göra konferensen till något av värde för dem som deltar.

Så gör du konferensen intressant

kollegor möte konferens jobbDet första steget mot en lyckads konferens är att göra syftet och ämnet ändamålsenligt. Är det ett gäng konsulter som ska lära sig mer om sina roller bör ämnet rimligtvis rimma lika med det temat och så vidare. Sedan är det dags att göra så att konferensen också blir rolig. Det kan man göra genom att låta sig inspireras av andras konferenser som blivit lyckade. Till exempel drog konferensen Women In Tech fullt hus och biljetterna blev slutsålda på rekordtid, sviket Svenska Dagbladet skriver om. Men hur lyckades man med detta? Man hade hyrt in en intressant gästföreläsare som skulle framträda. Så när man själv ska stå för konferensen kan det vara något att ha i åtanke, men tänk på att gästföreläsaren bör vara intressant – det kan du göra genom att ställa dessa frågor:

  • Arbetar gästföreläsaren inom vår bransch eller har denne gedigen erfarenhet av vår bransch?
  • Är syftet med föreläsningen att deltagarna ska lära sig något eller att denna ska vara som en paus från övriga tyngre ämnen som avhandlas under dagen?
  • Är kostnaden för den externa gästföreläsaren inräknad i totala budgeten för konferensen eller är detta en kostnad som kommer läggas på? Har vi råd med detta?

En annan konferens att inspireras av är Develops Summit som hölls i Stockholm nyligen. Enligt ComputerSweden drog konferensen hela 215 deltagare. Den konferensen handlade om hur man som företag kan utveckla drift och själva utvecklingen på företaget på moderna vis – vilket kan tydas som att en konferens med framtidstema kan vara något att satsa på. Till exempel kan ett konferensämne vara att man tillsammans med anställda och konsulter ska finna vägar för verksamhetsutveckling på olika sätt, på så vis kan alla vara med och delta i bestämmandet – istället för att bara sitta och lyssna på ledning och styrelses egna beslut och sedan följa dem.