Äger eller jobbar du i en ledande position i ett företag som står inför en chefsrekrytering? För att säkerställa att ni får en person med rätt kompetens kan ni ta hjälp av rekryteringsföretaget Wes som har 10 års erfarenhet av att hitta rätt personer till chefspositioner i svenska företag.

Wes som du hittar på webben på https://wesgroup.se/ har alltså hjälpt stora svenska företag med att hitta kompetenta ledare i ett decennium. Bland företagen de hjälpt hittar du storheter som Ikea, Volvo, Ericsson och NetOnNet. De kan hjälpa er att hitta kompetenta personer för chefspositioner såväl som styrelseuppdrag. Men vad kännetecknar en bra chef?

Vilka egenskaper har en bra chef?

En viktig fråga att ställa internt inom företaget innan ni påbörjar en rekryteringsprocess är vilka egenskaper ni letar efter hos en ny chef. Till stor del är det förstås ert företags unika förutsättningar som styr detta, och om ni tar hjälp av Wes kan de hjälpa er att ta fram en bra profil. En profil som blir än starkare av stödet i Wes långa erfarenhet av ledarrekrytering. En del egenskaper är dock universella. Google publicerade nyligen en lista med egenskaper som varje bra chef bör ha. Bland dem fanns exempelvis att bra chefer vet att delegera ansvar, att vara inkluderande, kommunikativa och resultatfokuserade. Bra chefer hjälper också sin personal att utvecklas.

Allmänna tips för lyckad rekrytering

Tidningen Chef listar i en artikel som publicerades 2019 några viktiga tips för en lyckad rekrytering. Allt detta ingår i en lyckad rekryteringsprocess av det slag som ni kan dra nytta av i samarbete med Wes.

  • Lyssna – Lär känna kandidaterna. På så vis får ni veta vad det är som driver hen och får bättre grepp om vilka förutsättningar hen skulle ha för att kunna verka i ert företag.
  • Visa respekt för kandidaten – Var tillmötesgående när det handlar om att schemalägga tider för intervjuer och så vidare. Arbetssökande är en energikrävande process.
  • Återkoppla – Ge återkoppling direkt efter intervjun. Berätta vad som händer härnäst och när den sökande kan räkna med att höra från er igen.
  • Dra ner på säljsnacket – Att vara för översvallande i beskrivningen av ert företag klingar lätt falskt. Var realistisk.