GPS står för Global Positioning System och är en navigationsteknik som först utvecklades för militären. Det är en teknik som används för att tala om exakt var i världen någon eller något befinner sig. Men idag används GPS av såväl privatpersoner som företag – och det finns en massa smarta GPS-lösningar som kan effektivisera för många fordons- och leveransbranscher.

Att samorganisera en hel fordonsflotta till att gå mot ett gemensamt integrerat GPS-system och låta alla era fordon vara synkroniserade med varandra i samma GPS-lösning är en feature som kräver skräddarsydda lösningar för just er verksamhet. Ett flertal företag såsom Traxet har varit verksamma inom området i många år.

GPS teknologi

GPS-tekniken är amerikansk och har funnits fritt tillgängligt sedan många år. GPS-tekniken fungerar som så att 31 navigationssatelliter cirkulerar jorden och med hjälp av radiosändare och ett mycket exakt atomur tar den emot och skickar meddelanden till och från GPS-mottagare på jorden. Dessa GPS:mottagare sitter typiskt sett i en enhet i taget, såsom i en GPS navigator i en bil. Likaså kan tekniken utvecklas så att förare och ledningscentral kan kan kommunicera med varandra via GPS-lösningar.

GPS kopplat till trafiksäkerhet

En en stor fördel med GPS är också att det går att hämta säkerhetsinformation om rådande förhållanden på vägar inom din planerade rutt. Dels kan bilköer, trafikolyckor och halkrisker undvikas och dels kan man på så vis spara tid och bränsle. Ett typiskt sådant scenario skulle vara att leveranser försenas på grund av bilköer eller omdirigeringar av trafiken på grund av trafikolyckor eller vägbyggnationer. Med GPS kan man få förvarningar i tillräckligt god tid för att planera om sin rutt och slippa irritationsmomenten och förlust av tid och pengar.

Fördelen med GPS-baserade lösningar

Det finns idag väldigt avancerade GPS-lösningar som innebär att det är möjligt att hålla koll på flera av dessa enheter i ett större nätverk av GPS:er. Det möjliggör övervakning av alla mottagare samtidigt och med hjälp av verksamhetsanpassade övervakningssystem kan du tillhandahålla och journalföra viktiga data om hela fordonsparker. Med hjälp av denna information får man dels veta exakta positionen på varje fordon men också information om körtid, uppehållstid, hastighet och mycket mer, med bara några få knapptryckningar.