Kvinnlig konsult talar i telefonUtbudet av konsulter har aldrig varit så stort som det är i dagsläget. Och det har heller aldrig funnits så många uppgifter som kan skötas helt eller delvis av konsulter. Som ofta när urvalet ökar blir det allt svårare att hitta rätt. Så hur ska man göra för att vara säker på att anlita rätt konsult för uppgiften?

Det kräver lite av uppdragsgivaren att hitta en lämplig konsult när en uppgift ska utföras. Men det betyder inte att uppgiften är omöjlig. Med rätt förberedelser kan man nästa vara säker på att hitta en konsult som är rätt för uppgiften.

  • Alla konsulter är inte anställda på byrå, men dessa frilansare är ofta bra på att marknadsföra sig själva. Genom sökningar på google, Linkedin och Facebook kan man hitta konsulter som är specialiserade på det aktuella området. Det finns även många konsultbyråer som är inriktade på specifika områden, men många skulle säga att det är bättre att välja en frilanskonsult. En frilansande konsult måste ha större specialistkunskaper för att kunna konkurrera med de stora konsultbyråerna, och kommer dessutom ofta att arbeta för att etablera en mer personlig relation till företaget.
  • Ett mellanting mellan att anlita en konsult från en byrå, och att anlita en frilansare, är att gå via en konsultmäklare. En konsultmäklare förmedlar konsulter till företag, och agerar också mellanhand för att säkerställa att ingångna avtal följs. Det är också konsultmäklaren som sköter det administrativa arbetet kring uppdraget.
  • Man kan aldrig förlita sig helt och hållet på referenser, eller på konsultbyråns goda renommé. Därför bör man alltid lägga ned lika mycket resurser på konsultuppdraget som om det hade rört sig om en vanlig anställning. Gör intervjuer, begär arbetsprover, och starta helst med ett mindre uppdrag, som kan ingå som en del av huvuduppdraget. Se även till att det finns en klausul i avtalet om att uppdraget kan avslutas, om konsulten inte håller måttet.